stichting Delft-freiberg

Welkom op de site van de stichting Delft-Freiberg

Aan de Vrienden van de Stichting Delft-Freiberg.

De middelen van de stichting Delft-Freiberg raken op.

Na het besluit van de gemeenteraad van Delft in november 2017 om de stedenband met alle partnersteden te beëindigen en daarmee de geringe bijdrage van enige honderden euro’s aan de stichting te stoppen komt er een moment van overweging om ook als bestuur van de stichting Delft-Freiberg de werkzaamheden neer te leggen.

Een aantal essentiële zaken om de stichting overeind te houden vergen zoveel financiële middelen in verhouding tot de baten dat doorgaan niet verantwoord is.

Met name de kosten van bijna 300 euro per jaar voor de noodzakelijke zakelijke bankrekening waar bijna niets in rondgaat zorgt ervoor dat de stichting in feite qua financiële middelen vanzelf ophoudt te bestaan.

Jammer dat een band welke in 1986 is aangegaan met dat deel van Europa, waar 3 jaar later de muur viel en de mogelijkheid er was om mensen met elkaar te verbinden en een gevoel te geven dat men ertoe doet en erbij hoort en nu ophoudt te bestaan.

Dat Delftse middelbare scholieren de mogelijkheid werd geboden om in die landen met leeftijdsgenoten over maatschappelijke zaken te praten en daarvan kennis te nemen. En dat voor een paar euro.

Nogmaals jammer.

Maar tijden veranderen.

Reden voor het huidige bestuur om de stichting per 31 december 2023 te beëindigen c.q. op te heffen.

De beëindigingsbrief aan de Oberbürgermeister van de gemeente Freiberg, de heer Sven Krüger,  kunt u bij de rubriek berichten op deze site  lezen.

Ook van het laatste Bergstadtfest juni 2023  in Freiberg zijn enkele foto’s van een bezoeker uit Delft geplaatst.

De site zal per 15 november 2023 niet meer beschikbaar zijn.

Wij bedanken alle vrienden en een ieder, die ons in de afgelopen 37 jaar heeft gesteund.

De archiefstukken van de stichting zullen t.z.t. aan het Stadsarchief Delft worden overgedragen.

Hebt u vragen en/of opmerkingen. Via het email-adres van de stichting blijft de stichting voorlopig bereikbaar.

Het bestuur van de stichting Delft-Freiberg 

Stineke Heinen, voorzitter

Loes Witting, penningmeester

Henk Vonk, secretaris.