Vriend worden?
Bent u geïnteresseerd in onze activiteiten en wilt u deze ondersteunen, wordt dan  “Vriend van Freiberg” voor 
€ 10 per jaar. 
U kunt dit overmaken op NL 89 INGB 0009 2237 00 t.n.v. Stichting Delft-Freiberg o.v.v. Vriend
 
 

 

 

Secretariaat
Om de communicatie met onze vrienden beter, sneller en actueler te laten verlopen vragen wij u uw emailadres te mailen naar het emailadres van de
U ontvangt de Berichten dan voortaan per mail. Als u geen prijs stelt op onze Berichten laat het ons dan weten